.

SKŁAD RADY SEKCJI RS OiW >>>


 

SKŁAD PREZYDIUM RADY RS OiW :

Bogusława Buda - Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"

 

 

Dariusz Zięba - Wiceprzewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"

 

 

Katarzyna Milcarek - Sekretarz Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"

 

 

Halina Bury - Skarbnik Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"

 

 

Teresa Łebek - Członek Prezydium Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"