Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie - Regionalna sekcja

.

WYKAZ ORGANIZACJI ZAKŁADOWYCH NALEZĄCYCH DO REGIONALNEJ SEKCJI >>>

 

.

SKŁAD RADY SEKCJI RS OiW >>>


 

SKŁAD PREZYDIUM RADY RS OiW :

Bogusława Buda - Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"

 

 

Dariusz Zięba - Wiceprzewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"

 

 

Katarzyna Milcarek - Sekretarz Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"

 

 

Halina Bury - Skarbnik Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"

 

 

Teresa Łebek - Członek Prezydium Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"

 

.

SEKCJA REGIONALNA  OiW  –  DELEGACI NA WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW  SK OiW


1. Bogusława Buda                                                                           10.  Małgorzata Rauch

2.  Elżbieta Bukała                                                                             11.  Grażyna Skawina

3.  Halina Bury                                                                                    12.  Bogumiła Stec-Świderska

4.  Rafał Górka                                                                                   13.  Dariusz Zięba

5.  Marian Irzyk                                                                                  14. Amarowicz-Kurek Agata

6.  Alina Kaszowska                                                                         15. Pietrzyk Ryszard

7.  Teresa Łebek                                                                               16. Miłkowski Janusz

8.  Katarzyna Milcarek-Mróz

9.  Barbara Mirowska