NSZZ "Solidarność" Oświaty i Wychowania w Rzeszowie - Linki

Linki - Instytucje państwowe

1 Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej
Serwis Ministerstwa Edukacji Narodowej. Aktualności, kalendarz roku szkolnego, uczniowie i rodzice, nauczyciele i dyrektorzy, organy prowadzące, partnerzy społeczni, współpraca międzynarodowa, prawo oświatowe.
2 Sejm Sejm
Sejm RP: informacje, struktura, historia. Prace Sejmu: kalendarz obrad, projekty ustaw, prace w komisjach. Posłowie, kluby i koła parlamentarne. Wyszukiwanie: ustawy, stenogramy, biuletyny, druki, interpelacje i zapytania poselskie. Strony biur Kancelarii Sejmu.
3 Senat Senat
Senat RP: Wydarzenia, Organy Senatu, Senatorowie, biura, kluby, zespoły, posiedzenia Senatu, prace Senatu, prace komisji, petycje, Senat i Polonia, Senat i organizacje pozarządowe, kancelaria Senatu
4 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aktualności i informacje dotyczące Prezydenta Polski i jego najbliższego otoczenia.
5 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Oficjalny serwis internetowy rządu polskiego informujący o pracy Premiera i Rady Ministrów.
6 Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Obywatelskich
Oficjalny serwis internetowy Rzecznika Praw Obywatelskich. Aktualności, akty prawne, działalność, współpraca.
7 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Serwis Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
8 Ministerstwo Sportu i Turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki
Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.
Pozostałe kategorie: