Uchwała nr 7/2010 w sprawie akcji protestacyjnych
poniedziałek, 07 czerwca 2010 08:26

Gdańsk 21 maja 2010 roku

 

Uchwała nr 7/2010
Walnego Zebrania Delegatów
Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

w sprawie akcji protestacyjnych
z dnia 21 maja 2010 roku

 

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zobowiązuje nowo wybrane władze Sekcji Krajowej do opracowania planu działań protestacyjnych – w tym protestu przed Urzędami Wojewódzkimi w całej Polsce, w ewentualnej współpracy z innymi związkami zawodowymi działającymi w oświacie.

Akcje protestacyjne mają dotyczyć:

  1. zaniżania nakładów na oświatę i braku realnych podwyżek dla pracowników oświaty,

  2. wprowadzania dodatkowych, obowiązkowych godzin,

  3. prób obniżania statusu zawodowego nauczycieli.

 

Przewodniczący WZD SKOiW

NSZZ „Solidarność”

Teresa Misiuk