Uchwała 1/2010 w sprawie nadania tytułu Honorowego Przewodniczącego Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
poniedziałek, 07 czerwca 2010 08:22

Gdańsk 21 maja 2010 roku

 

Uchwała nr 1/2010

Walnego Zebrania Delegatów
Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

w sprawie nadania tytułu Honorowego Przewodniczącego Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

 

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w uznaniu wybitnych zasług na rzecz polskiej oświaty i godnego statusu pracowników - nadaje Stefanowi Kubowiczowi tytuł Honorowego Przewodniczącego Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

 

Przewodniczący WZD SKOiW

NSZZ „Solidarność”

Teresa Misiuk