Apel 1/2010 w sprawie podjęcia działań udzielenia pomocy powodzianom
poniedziałek, 07 czerwca 2010 08:19

Gdańsk 21 maja 2010 roku

 

Apel nr 1/2010
Walnego Zebrania Delegatów
Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

w sprawie podjęcia działań udzielenia pomocy powodzianom
z dnia 21 maja 2010 roku

 

Delegaci apelują do wszystkich struktur Związku o niesienie wszelkiej możliwej pomocy powodzianom. Jednocześnie apelujemy do Komisji Krajowej o koordynowanie akcji pomocy.

 

Przewodniczący WZD SKOiW

NSZZ „Solidarność”

Teresa Misiuk