Stanowisko 5/2010
poniedziałek, 07 czerwca 2010 07:59

Gdańsk 22 maja 2010 roku

Stanowisko nr 5/2010
Walnego Zebrania Delegatów
Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

w sprawie Minister Katarzyny Hall
z dnia 22.05.2010 r.

Walne Zebranie Delegatów wyraża oburzenie z powodu odrzucenia przez Panią Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall zaproszenia do osobistego udziału w debacie na temat statusu zawodowego polskich nauczycieli na Walnym Zebraniu Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w dniu 22 maja 2010 roku (oficjalne zaproszenie zostało skierowane 24 kwietnia 2010roku).

Odczytujemy to jako wyraz odmowy uczestnictwa w dialogu na temat najważniejszych spraw dla polskiej oświaty, szczególnie w obliczu zapowiadanej likwidacji Karty Nauczyciela.

Podaną przyczynę nieobecności uznajemy jako celowe i zamierzone uchylanie się od rozmów z NSZZ „Solidarność”.

Zachowanie Pani Minister w pełni potwierdza, że nasze wotum nieufności z czerwca 2008 roku było w pełni uzasadnione i jest nadal aktualne.

 

Przewodniczący WZD SKOiW

NSZZ „Solidarność”

Teresa Misiuk