Stanowisko 2/2010
poniedziałek, 07 czerwca 2010 07:45

Gdańsk, 21 maja 2010 roku

Stanowisko nr 2/2010
Walnego Zebrania Delegatów
Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

w sprawie zwiększenia wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi
z dnia 21.05.2010 r.

 

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zwraca się do jednostek samorządu terytorialnego o zagwarantowanie odpowiednich środków finansowych na podniesienie rażąco niskich wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi szkolnej.

 

Przewodniczący WZD SKOiW

NSZZ „Solidarność”

Teresa Misiuk