Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie - Działalność

Hymn SOLIDARNOŚCI


Słowa: Jerzy Narbutt
Melodia: Stanisław MarkowskiSolidarni, nasz jest ten dzień,
A jutro jest nieznane,
Lecz żyjmy tak, jak gdyby nasz był wiek;
Pod wolny kraj spokojnie kładź fundament.
A jeśli ktoś nasz polski dom zapali,
To każdy z nas gotowy musi być,
Bo lepiej byśmy stojąc umierali,
Niż mamy klęcząc na kolanach żyć.
Solidarni, nasz jest ten dzień;
Zjednoczmy się, bo jeden jest nasz cel !Posłuchaj hymnu Solidarności

Pobierz nuty -    jpg pdf

 
Deklaracja członkowska
niedziela, 20 listopada 2011 21:12

Deklaracja członkowska PDF >>

UWAGA ! Dokument najlepiej pobrać i zapisać.
Po otwarciu należy wydrukować dwustronnie (układ stron - pionowy).

 
Stanowiska - Zakopane- 26.05.2011
niedziela, 05 czerwca 2011 23:16

Stanowiska i apele złożone do WZD i na podstawie uchwały WZD z dnia 31 marca 2011 roku przyjęte przez Radę Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w dniu 26 maja 2011 roku.

Więcej…
 
Dokumenty z Sekcji Krajowej
środa, 20 października 2010 20:15

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w dniu 23 września 2010 roku realizując uchwałę WZD SKOiW z dnia 22maja br. rozpatrzyła projekty uchwał, stanowisk i apeli, które wpłynęły do komisji Uchwał i wniosków WZD

Więcej…
 
Dokumenty Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność; Kielce, 6 lipca2010 r.
środa, 04 sierpnia 2010 20:41

Dokumenty Rady Sekcji Krajowej - lipiec 2010

Więcej…
 
Uchwała nr 8/2010 w sprawie zadań Sekcji w kadencji 2010-2014
poniedziałek, 07 czerwca 2010 08:32

Gdańsk 22 maja 2010 roku

 

Uchwała nr 8/2010
Walnego Zebrania Delegatów
Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

w sprawie zadań Sekcji w kadencji 2010 - 2014
z dnia 22 maja 2010 roku

 

Siła każdej organizacji wyraża się programem, działalnością, a także liczebnością jej członków. Musimy wdrażać inicjatywy, które zwiększą liczebność i przyciągną do Związku nowych członków - pracowników oświaty. Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę Sekcji Krajowej i zwraca się do Sekcji Regionalnych wchodzących w jej skład oraz do Komisji Zakładowych (Międzyzakładowych), do podejmowania następujących zadań w kadencji 2010-2014:

Więcej…
 
Uchwała nr 7/2010 w sprawie akcji protestacyjnych
poniedziałek, 07 czerwca 2010 08:26

Gdańsk 21 maja 2010 roku

 

Uchwała nr 7/2010
Walnego Zebrania Delegatów
Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

w sprawie akcji protestacyjnych
z dnia 21 maja 2010 roku

 

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zobowiązuje nowo wybrane władze Sekcji Krajowej do opracowania planu działań protestacyjnych – w tym protestu przed Urzędami Wojewódzkimi w całej Polsce, w ewentualnej współpracy z innymi związkami zawodowymi działającymi w oświacie.

Więcej…
 
Uchwała 1/2010 w sprawie nadania tytułu Honorowego Przewodniczącego Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
poniedziałek, 07 czerwca 2010 08:22

Gdańsk 21 maja 2010 roku

 

Uchwała nr 1/2010

Walnego Zebrania Delegatów
Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

w sprawie nadania tytułu Honorowego Przewodniczącego Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

 

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w uznaniu wybitnych zasług na rzecz polskiej oświaty i godnego statusu pracowników - nadaje Stefanowi Kubowiczowi tytuł Honorowego Przewodniczącego Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Więcej…
 
Apel 1/2010 w sprawie podjęcia działań udzielenia pomocy powodzianom
poniedziałek, 07 czerwca 2010 08:19

Gdańsk 21 maja 2010 roku

 

Apel nr 1/2010
Walnego Zebrania Delegatów
Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

w sprawie podjęcia działań udzielenia pomocy powodzianom
z dnia 21 maja 2010 roku

 

Delegaci apelują do wszystkich struktur Związku o niesienie wszelkiej możliwej pomocy powodzianom. Jednocześnie apelujemy do Komisji Krajowej o koordynowanie akcji pomocy.

Więcej…
 
Komunikat WZD Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"
poniedziałek, 07 czerwca 2010 08:15

Gdańsk, 22.05.2010 r.

KOMUNIKAT PRASOWY
z obrad XXIV Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku w dniach 20-22 maja 2010 r.

 

Walne Zebranie Delegatów wyraziło oburzenie z powodu odrzucenia przez Panią Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall zaproszenia do osobistego udziału w debacie na temat statusu zawodowego polskich nauczycieli na Walnym Zebraniu Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w dniu 22 maja 2010 roku (oficjalne zaproszenie zostało skierowane 24 kwietnia 2010 roku). Delegaci odczytali to jako wyraz odmowy uczestnictwa w dialogu na temat najważniejszych spraw dla polskiej oświaty, szczególnie w obliczu zapowiadanej likwidacji Karty Nauczyciela.

Więcej…
 
21 postulatów dla naprawy polskiej oświaty
środa, 02 czerwca 2010 13:21
Więcej…
 
komunikat
piątek, 03 grudnia 2010 20:59

KOMUNIKAT

23 listopada 2010r w gmachu MEN odbyło się spotkanie grupy roboczej do spraw czasu i warunków pracy nauczycieli na temat projektów arkuszy monitorowania szkół w zakresie wykorzystania godzin, o których mowa w art.42.ust.2 pkt 2 lit a i b ustawy KN. Stronę SKOiW NSZZ „Solidarność" reprezentowali A.Antolak. R.Laskowski.

 

Więcej…
 
Stanowiska Sekcji Krajowej
poniedziałek, 07 lutego 2011 21:22

Stanowiska Sekcji Krajowej

W sprawie likwidacji szkół >>

W sprawie zmian w Karcie Nauczyciela >>

W sprawie ulgowych przejazdów >>

 
Więcej artykułów…
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2