Ordynacja wyborcza
poniedziałek, 07 kwietnia 2014 19:20

Ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność" to zbiór przepisów regulujących sposób przeprowadzania wyborów we wszystkich strukturach związku. Ordynacja reguluje zasady:

 • tworzenia zakładowych komisji wyborczych
 • tworzenia i zadań komisji skrutacyjnych
 • tworzenia i zadań komsji mandatowo-wyborczych
 • porządku posiedzeń wyborczych
 • zgłaszania kandydatów
 • przeprowadzania wyborów poza zebraniem
 • tworzenia Krajowej Komisji Wyborczej
 • wyboru kandydatów na Krajowy Zjazd Delegatów
 • sposobu liczenia głosów, przeliczania głosów na mandaty

  dokument:   ORDYNACJA WYBORCZA 2013. pdf >>>